Εκδήλωση δικτύωσης "Brokerage for HEALTH Challenge in Horizon 2020"