Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “EU-CHINA BUSINESS & TECHNOLOGY COOPERATION FAIR X”