Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων "H2020 Brokerage Event in the field of Energy Technologies"