Διαδικτυακή εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie Actions - Ανταλλαγές Προσωπικού 2022»

Ημερομηνία: 
10/10/2022
Τόπος: 
Διαδικτυακά
Διοργάνωση: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)