Πώς να πραγματοποιήσετε διασυνοριακές επιχειρηματικές ηλεκτρονικές συναλλαγές με ασφάλεια και ταχύτητα

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν πολλαπλά οφέλη.
23/05/2019

Φανταστείτε ότι είστε ένας online πωλητής κρασιού με έδρα την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του μηνιαίου ελέγχου αποθέματος, ο διαχειριστής της αποθήκης συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αγοράσετε 20 επιπλέον κουτιά γαλλικού κρασιού από έναν αμπελώνα στη Βουργουνδία. Ο αμπελώνας προσφέρει έκπτωση 25% για παραγγελίες που θα έχουν λάβει υπογραφή πριν τις 20:00 την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας. Βρίσκεστε όμως σε επαγγελματικό ταξίδι, είναι ήδη Παρασκευή και επιστρέφετε λίγες μέρες μετά. Λόγω της ανάγκης για φυσική υπογραφή, η παραγγελία καθυστερεί, η επιχείρησή σας χάνει την έκπτωση και επιβαρύνεστε με μια χρονοβόρα, ατελέσφορη διαχειριστική αλληλογραφία.

Φανταστείτε ξανά το ίδιο σενάριο, μόνο που πλέον χρησιμοποιείτε ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα. Η γραμματέας σας σας στέλνει την εντολή αγοράς, ενόσω βρίσκεστε στο επαγγελματικό ταξίδι · την υπογράφετε εξ αποστάσεως, εφαρμόζετε την ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και την αποστέλλετε ηλεκτρονικά. Η εντολή παραγγελίας φτάνει έγκαιρα και εξασφαλίζετε την έκπτωση του 25%. Έχοντας χρησιμοποιήσει υπηρεσίες διασφάλισης εμπιστοσύνης, ο αμπελώνας υποχρεούται να αποδεχτεί την εγκυρότητα της παραγγελίας.

Το παραπάνω παράδειγμα αναδεικνύει ένα μέρος των πλεονεκτημάτων του ευρωπαϊκού κανονισμού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS - electronic Identification, Authentication and Trust Services), ο οποίος εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2014 (αν και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη αρκετές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν επαρκώς).

Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης (Trust Services): τι περιλαμβάνουν

Ο Κανονισμός ορίζει τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης ως επ’ αμοιβή υπηρεσίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία, εξακρίβωση, επικύρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών (eSignature), ηλεκτρονικές σφραγίδες (eSeal), ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες (eTimestamp), ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης (eDelivery) και πιστοποιητικά που αφορούν τη δημιουργία, εξακρίβωση, επικύρωση των πιστοποιητικών για τη γνησιότητα ιστοτόπων (Website Authentication Certificates - WACs).

Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η έλλειψη εμπιστοσύνης κάνει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές να διστάζουν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και να υιοθετούν νέες υπηρεσίες. Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και  των υπηρεσιών εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν πολλαπλά οφέλη, όπως:

  • μικρότερο διαχειριστικό φόρτο κατά τις συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις, πελάτες και δημόσιες διοικήσεις
  • πιο αποδοτικές επιχειρηματικές διαδικασίες και, συνεπώς,
  • σημαντική μείωση του κόστους και αύξηση των κερδών
  • ασφαλέστερες ηλεκτρονικές συναλλαγές που οδηγούν σε αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πιθανώς διευρυμένη καταναλωτική βάση.

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν την πρακτική αξία αυτών των υπηρεσιών, να αξιολογήσουν την υφιστάμενη θέση τους και να επιδιώξουν τη βελτίωσή της, μπορούν να επισκεφτούν την αποκλειστική ιστοσελίδα της ΕΕ eIDAS for SMEs.  Στη σελίδα αυτή μπορούν να βρουν χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, όπως βίντεο, εργαλειοθήκη (με παρουσιάσεις, στατιστικά, οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή κ.ά.) καθώς και ένα διαδραστικό εργαλείο που προσομειώνει υποθέσεις που μπορεί να αφορούν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Για την τελευταία περίπτωση χρησιμοποιούνται χάριν παραδείγματος οι εξής τομείς: χρηματοοικονομικός, παροχή διαδικτυακών αγορών, μεταφορές και παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες

Digital Single Market - eIDAS for SMEs

Πηγή: 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ