Προκηρύχθηκαν οι δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, 100 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα των ΤΠΕ

10/06/2018

Δύο νέες χρηματοδοτικές Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για τις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" που αφορούν την υποστήριξη επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια από €5.000 ευρώ έως €50.000, ενώ στη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” από €55.000 έως €400.000. Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr και διαρκεί από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018.
 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται και από έναν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis. Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πρέπει να συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης τους και στη συνέχεια επιλέγουν τη Δράση που τις αφορά.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα