Συμβουλευτικές συναντήσεις των επιχειρήσεων του προγράμματος NBG Seeds με στελέχη του ΕΚΤ

18/05/2018

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και της Εθνικής Τράπεζας για την υποστήριξη του προγράμματος NBG Business Seeds από το ΕΚΤ, πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου 2018 συμβουλευτικές συναντήσεις στελεχών του ΕΚΤ με επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το NBG Business Seeds.

Στις συναντήσεις εξετάσθηκαν οι δυνατότητες υποστήριξης των επιχειρήσεων μέσα από τις υπηρεσίες δικτύωσης του Enterprise Europe Network - Hellas για την προώθηση διεθνών συνεργασιών, οι δυνατότητες χρηματοδοτήσεων μέσα από τα προγράμματα του Ορίζοντα 2020 καθώς και οι δυνατότητες υποστήριξης μέσα από προγράμματα που υλοποιεί το ΕΚΤ όπως το Inno4Agrifood, το Empowa και το BeShared.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας του ΕΚΤ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  για την υποστήριξη του προγράμματος  NBG Business Seeds  έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από το ΕΚΤ μέσα από όλο το φάσμα των υπηρεσιών του και ιδίως ως φορέα και συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 στις νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds.

Το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης  νεοφυών επιχειρήσεων που εδώ και 7 πλέον έτη με στόχο την επιλογή ώριμων εταιρειών για χρηματοδότηση. Η υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κατόπιν του σχετικού ετήσιου διαγωνισμού NBG Seeds γίνεται μέσα από συμβουλευτική, καθοδογήση, δικτύωση  αλλά και με δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με το ΕΚΤ έχει συμφωνηθεί:

(α) η παροχή πληροφόρησης και τεκμηρίωσης από το ΕΚΤ,

(β) η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στις νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

(γ) η παροχή υπηρεσιών δικτύωσης με δυνητικούς διεθνείς πελάτες μέσα από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network Hellas, του οποίου το ΕΚΤ έχει το συντονιστικό ρόλο,

(δ) η συνεργασία στην τεκμηρίωση και υποστήριξη της στρατηγικής του Προγράμματος NBG Business Seeds μέσα από τη συνεργασία για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης επενδύσεων υψηλής τεχνολογικής στάθμης, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων στοιχείων και αναλύσεων ανάλογα με τις ανάγκες της Τράπεζας στον τομέα της Ε&Α (R&D metrics) και καινοτομία (CIS) πάνω στην βάση των επίσημων εθνικών ερευνών που διενεργεί ο Οργανισμός.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας της 25ηςΑπριλίου 2018. Στη συνάντηση αυτή, τα στελέχη του ΕΚΤ είχαν συναντήσεις με τις ακόλουθες εταιρείες:

  • InSyBio, εταιρεία Βιοπληροφορικής με καινοτόμο λογισμικό για πρωτοποριακή ανάλυση βιολογικών και ιατρικών data
  • Wifins, μία πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί ως ένα πρωτοποριακό μέσο που μετατρέπει τα WI-FI δίκτυα σε κανάλια επικοινωνίας των επιχειρήσσεων με τους καταναλωτές, με τεχνολογική δύναμη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε data processing
  • Mermix, μία πρωτοποριακή υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή αγροτικών μηχανημάτων
  • Workathlon, εταιρεία που προσφέρει πρωτοποριακές HR λύσεις για την εύρεση και κατανομή προσωπικού σε ξενοδοχεία
  • PD Neurotechnology Ltd, εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει συστήματα που συνδυάζουν αισθητήρες και ευφυείς αλγορίθμους για την υποστήριξη ασθενών με κινητικές διαταραχές, όπως ασθενείς με Parkinson's.
Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
 

Τελευταία νέα