Οι νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες του προγράμματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) στον Ορίζοντα 2020 παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του ΕΚΤ

21/03/2018

Οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" (ICT) στον Ορίζοντα 2020, και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης των ελληνικών ερευνητικών ομάδων, παρουσιάστηκαν σε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα η οποία διοργανώθηκε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες χρηματοδότησης στον τομέα της ΤΠΕ μέσω του Ορίζοντα 2020 (το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα), καθώς και οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας (Digitizing European Industry) και οι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs).
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από στελέχη του ΕΚΤ, μια σειρά από δράσεις και υπηρεσίες προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα. Το ΕΚΤ συμμετέχει στο έργο Ideal-ist (www.ideal-ist.eu), που στοχεύει στη μείωση των εμποδίων που συναντούν οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ICT. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης διακρατικών αναζητήσεων συνεργασιών και μεσολαβήσεων, βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ Ε. Επιτροπής και συμμετεχόντων. Επιπλέον, το ΕΚΤ, συντονιστής του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr), παρέχει ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες. 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα