Εκδήλωση για τις επιχειρηματικές προκλήσεις και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα

06/02/2018

Tην εκδήλωση «Οργανωσιακές επιχειρηματικές προκλήσεις και ευρωπαϊκά εργαλεία ενσωμάτωσης καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα» διοργανώνει το Aroma Innovation Hub δ την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 στο Orange Grove (17:00-19:00, Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7). Στην εκδήλωση συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network και μέλος της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου INNO-4-AGRIFOOD. 
 
Ο Γεώργιος Μέγας, Σύμβουλος Καινοτομίας και Εθνικό Σημείο Επαφής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης για καινοτόμες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, το ΕΚΤ υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις σε 17 κλάδους, μεταξύ των οποίων και ο τομέας της Αγροδιατροφής, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και σε κεφάλαια για Έρευνα και Ανάπτυξη μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, όπως ο Ορίζοντας 2020 και το SME Instrument. Επιπλέον, μέσω των εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και διαχείρισης της καινοτομίας και του scaling up των επιχειρήσεων που παρέχει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βοηθηθούν και στην εύρεση της κατάλληλης τεχνολογίας για βελτίωση της καινοτομίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα και οι δυνατότητες μέσω της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας INNO-4-AGRIFOOD, στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις περισσότερες από 11 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Αγροδιατροφικό τομέα, παρέχοντας ευκαιρίες συνεργατικής καινοτομίας μέσω διαδικτύου και διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές για τη βελτίωση των συνεργασιών στον συγκεκριμένο τομέα.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα