Υπηρεσία Αυτόματης Ενημέρωσης

Κάθε μέρα, προστίθενται στη βάση δεδομένων του Enterprise Europe Network νέες ευκαιρίες συνεργασίας από όλο τον κόσμο.

Οι δυνατότητες συνεργασίας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα οργανισμών:

  • Δημόσιοι φορείς, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ινστιτούτα
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Μεγάλες επιχειρήσεις
  • Βιομηχανία
  • Ιδιώτες επενδυτές ή επιχειρηματίες

Το Enterprise Europe Network Hellas σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αναρτήσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων σας.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν οργανισμό - μέλος της κοινοπραξίας. Ένας σύμβουλος του Δικτύου θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε ευκαιρίες συνεργασίας και θα σας υποδείξει τον πλέον κατάλληλο τρόπο για να λαμβάνετε απευθείας στο e-mail σας τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.