Τα contact persons του ΕΚΤ στο Enterprise Europe Network Hellas

Ο Αγγελος Αγγελίδης εργάζεται στο ΕΚΤ από το 2019 ως Επικεφαλής για τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων του Εnterprise Europe Network Hellas αλλά και των υπολοίπων έργων που υλοποιεί το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, συντονίζει τις δράσεις της ομάδας των στελεχών του Εnterprise Europe Network Hellas στο ΕΚΤ, παρακολουθεί τους στόχους που έχουν τεθεί και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεισφέρει στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της Μονάδας Καινοτομίας & Δικτύωσης. Είναι οικονομολόγος με διεθνή παρουσία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ως ανώτερο στέλεχος σε τεχνικές εταιρείες, με εμπειρία στη διοίκηση και τη διαχείριση πολύπλοκων έργων.
Τηλ. 210 220 4911 | email: aangelidis@ekt.gr 

 

Η Νατάσα Κυριακίδη εργάζεται στο ΕΚΤ από το 2012. Από το 2017 υποστηρίζει την οργάνωση και την επικοινωνία εκδηλώσεων και δράσεων του ΕΚΤ στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Έχει εργαστεί για οκτώ χρόνια στους τομείς του marketing και του brand management, πέντε χρόνια στην Επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και έχει εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα. Επιπλέον, κατά το παρελθόν έχει διδάξει τεχνικές Marketing και Επικοινωνίας σε μαθητές στα Δημόσια ΙΕΚ. Έχει συνεργαστεί με διάφορες ομάδες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών προώθησης προϊόντων, τιμολόγησης, μελέτης ανταγωνισμού και λοιπών ενεργειών marketing. Σπούδασε Marketing και Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Brighton (United Kingdom).
Τηλ. 210 220 4920 | email: akyria@ekt.gr  

 

Ο Γιώργος Μέγας εργάζεται στο ΕΚΤ, από το 2016, ως σύμβουλος για τα προγράμματα του Ορίζοντα 2020, ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον τομέα των ΤΠΕ και των Future Emerging Technologies, αλλά και ως μέλος του Enterprise Europe Network Hellas. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα LEADER και ο Αναπτυξιακός Νόμος. Ακόμα είναι επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας αλλά και επιστημονικός συνεργάτης σε προγράμματα όπως το LIFE. Στο παρελθόν εργάστηκε ως επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας. Είναι κάτοχος διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία, με ειδίκευση την Ενέργεια και το Περιβάλλον και έχει πτυχίο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Γεωργική Μηχανική, με ειδίκευση στα GIS.
Τηλ. 210 2204921 | email: megas@ekt.gr

 

Η Σοφία Ξεσφίγγη εργάζεται στο ΕΚΤ ως σύμβουλος έρευνας και καινοτομίας για τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη από το 2022. Έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής στη θεματική περιοχή της Υγείας και στην Αποστολή για τον Καρκίνο, συμμετέχει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα HNN3.0 και ECHoS, και αποτελεί μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στην επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς και στη συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών έργων. Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια, με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών της υγείας και διαθέτει εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και διεθνών έργων. Έχει επίσης ακαδημαϊκή και διδακτική εμπειρία σε θέματα υγείας. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στην υγεία και έχει πτυχίο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Βιολογία.
Τηλ. 210 2204913 | email: sxesfingi@ekt.gr

 

Ο Μάριος Ροΐδης εργάζεται ως σύμβουλος καινοτομίας στο ΕΚΤ από το 2021. Είναι μέλος του Enterprise Europe Network και υποστηρίζει επιχειρήσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό και στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα με σκοπό την επίτευξη διεθνών επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργασιών, ενώ συμμετέχει και στο ευρωπαϊκό δίκτυο Ideal-IST. Έχει συμμετάσχει επίσης στην ομάδα του ευρωπαϊκού έργου StartUp3 που βασικό στόχο είχε την ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την ωρίμανση startup εταιρειών. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στη στατιστική και ασφαλιστική επιστήμη και το μεγαλύτερο μέρος της εργασιακής του εμπειρίας προέρχεται από τον κλάδο του εμπορίου, ενώ έχει εργαστεί στον χρηματοοικονομικό και τον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα.
Τηλ. 210 2204924 | email: mroidis@ekt.gr

 

Ο Henry Scott εργάζεται στο ΕΚΤ από το 2000. Από το 2008, υποστηρίζει την υλοποίηση των δράσεων του Enterprise Europe Network Hellas, έχοντας αναλάβει και τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολυάριθμων ευρωπαϊκών έργων (6ου  ΠΠ, 7ου  ΠΠ, «Ορίζοντας 2020», Erasmus). Εχει διατελέσει Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στα επιμέρους προγράμματα: «Κοινωνικές Προκλήσεις 6: Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες» και «Επιστήμη με την κοινωνία για την κοινωνία». ‘Εχει ολοκληρώσει σπουδές στις Θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, B.Sc.).
Τηλ. 210 2204918 | email: hscott@ekt.gr

 

Ο Παναγιώτης Φραντζής είναι σύμβουλος Επικοινωνίας στο ΕΚΤ και στο Enterprise Europe Network Hellas. Από το 2019 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρικής επικοινωνίας και στην προβολή των δράσεων και των υπηρεσιών του ΕΚΤ στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Για την περίοδο 2022-2025 έχει την ευθύνη για την Επικοινωνία της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas. Μετρά συνολικά δεκαεπτά χρόνια εργασιακής εμπειρίας στους τομείς της διαφήμισης, των εκδόσεων και των ψηφιακών Μέσων ως strategic planner, κειμενογράφος, δημοσιογράφος και επιμελητής. Έχει συνεργαστεί με δημιουργικές ομάδες για τον σχεδιασμό δικτυακών τόπων και εντύπων. Σπούδασε Επιστήμες Πληροφόρησης, Φιλοσοφία και Ψυχολογία και έχει μεταπτυχιακό στις Μουσειακές Σπουδές. 
Τηλ. 210 2204916 | email: pfrantzis@ekt.gr