Πώς Συμμετέχω

Mπορείς να συμμετέχεις με τους εξής τρόπους:

  • Να αξιοποιήσεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δικτύου

Επιχειρηματικές Συνεργασίες

Ερευνητικές Συνεργασίες

Τεχνολογικές Συνεργασίες

Συμμετοχή σε brokerage events

  • Nα μας βοηθήσεις να βελτιωθούμε στέλνοντας τις απόψεις και τις προτάσεις σου για το δίκτυο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες εδώ
  • Να συμμετέχεις στη διαμόφωση πολιτικών μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων εδώ