Νομικές Υπηρεσίες & ΙPR

To Enterprise Europe Network - Hellas παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη για νομικά θέματα και θέματα Διανοητικής Διοκτησίας.
Η ενημέρωση καλύπτει θέματα όπως: Εμπιστευτικότητα, Κατοχύρωση σήματος (trademarks), Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (patents), Πνευματική Ιδιοκτησία (copyright), Χρήση υλικού/ τεχνογνωσίας που περιέχουν δικαιώματα τρίτων, μοντέλα εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας.
Το ΕΚΤ προσφέρει ένα σύνολο από υπηρεσίες υποστήριξης διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών θεμάτων. Ειδικότερα, προσφέρει υποστήριξη πρώτο επιπέδου για την ενημέρωση και καθοδήγηση σε σχέση με θέματα κατοχύρωσης, διαχείρισης και αδειοδότησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνείας, σημάτων, βιομηχανικού σχεδίου και πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον παρέχει πρότυπες συμβάσεις, διαδικασίες και οδηγούς σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και υπηρεσίες αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων σε σχέση με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Επιμελητήριο Αρκαδίας λειτουργούν ως EU IPR Helpdesk Ambassadors. Επίσης, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για Νομικά & Οικονομικά θέματα στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ο αρμόδιος Οργανισμός για την κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων, καθώς και για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων, είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)