Συνάντηση Εργασίας "Graphene Connect Industrial Workshop on Biomedical Technologies"