Σεμινάρια Εργασίας - Προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου. Τι πρέπει να κάνετε