Ο Ρόλος των Συνεργατικών Σχηματισμών στην Ευφυή Εξειδίκευση και Ανάπτυξη

Ημερομηνία: 
22/05/2015
Τόπος: 
Βόλος
Διοργάνωση: 
Ε.Κ.Ε.Τ.Α., Σ.Β.Θ.Κ.Ε, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Enterprise Europe Network–Hellas
Εκδήλωση Enterprise Europe Network-Hellas