Ημερίδα "Ορίζοντας 2020 – Παρουσίαση των νέων διετών προγραμμάτων 2016-2017"