Ημερίδα με θέμα: 'Η Στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς- Διανοητική Ιδιοκτησία'