Ημερίδα για την δημιουργική οικονομία και τις εξελίξεις στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 
12/12/2014
Τόπος: 
Αθήνα
Διοργάνωση: 
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επιστημονικό περιοδικό Περιφέρεια-ΕΜΕΠΟ