Ημερίδα "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας ως Εργαλεία Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων-Εξειδίκευση στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων HORIZON 2020"

Ημερομηνία: 
20/10/2015
Τόπος: 
Βόλος
Διοργάνωση: 
Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων - Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος
e-mail: 
Λέξεις Κλειδιά: 
Εκδήλωση Enterprise Europe Network-Hellas