Ημερίδα "Ανοιχτό λογισμικό & δεδομένα σε επιχειρήσεις"

Ημερομηνία: 
09/09/2015
Τόπος: 
Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Διοργάνωση: 
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (EKT), Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)