Φόρουμ με θέμα "Επενδύσεις και υποδομές για την πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία"