Επιχειρηματικές και τεχνολογικές συναντήσεις στην Διεθνή Εκδήλωση «Meet in Italy for Life Sciences»