Ενημερωτική ημερίδα " Innovation & Growth: Horizon 2020 - ICT"