Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020