Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Ημερομηνία: 
18/03/2016
Τόπος: 
Αθήνα
Διοργάνωση: 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
e-mail: