Ενημερωτική εκδήλωση "Info Day about Horizon 2020 ICT-LEIT and IoT 'cross-cutting actions' opportunities for research funding grants"