Ενημερωτική Διαδικτυακή Συνάντηση με Θέμα: «Νέο πλαίσιο ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργάνωσης της εργασίας – Παρουσίαση Καλών Πρακτικών»

Ημερομηνία: 
30/06/2020
Τόπος: 
Βόλος
Διοργάνωση: 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) και Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Τηλ.: 
24210 29407/8, 28111
Εκδήλωση Enterprise Europe Network-Hellas