Εναρκτήρια εκδήλωση για τον Ορίζοντα Ευρώπη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας