Διεθνής εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων στις Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής

Ημερομηνία: 
27/06/2019
Τόπος: 
Στρασβούργο, Γαλλία
Διοργάνωση: 
Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs), το Enterprise Europe Network Rheinland-Pfalz, και το Enterprise Europe Network Grand E-nov σε συνεργασία με το το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,
Τηλ.: 
242 1032 762
Εκδήλωση Enterprise Europe Network-Hellas