Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων MEDICA 2014 στον τομέα της Υγείας