Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων E² Tech4Cities Brokerage Event 2016