Διαδικτυακή εκδήλωση από ΕΚΤ και ΙδΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας του Ορίζοντα Ευρώπη στον τομέα της Υγείας

Ημερομηνία: 
02/02/2022
Τόπος: 
Διαδικτυακά
Διοργάνωση: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου & ΙδΕΚ, σε συνεργασία με ΓΓΕΚ και ΕΕ