6ο Ετήσιο Συνέδριο "Sm@rt Cities - Digit@l Citizens"

Ημερομηνία: 
05/10/2021 εώς 06/10/2021
Τόπος: 
Διαδικτυακά
Διοργάνωση: 
Teamworks