Μέλη της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Ηellas

To Enterprise Europe Network Ηellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης που αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο δίκτυο συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διεθνούς συνεργασίας.

 

Συντονιστής:

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

 

Αχιλλέας Μπάρλας

ΣΒΘΣΕ, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 382 21 Βόλος
Tηλ.: 24210 32762
e-mail: barlas@praxinetwork.gr
Website: praxinetwork.gr

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Network, Hellenic Project FOR Wider Application of R&D) παρέχει υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια και δημόσιους φορείς σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και ερευνητικής συνεργασίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως μία αυτοτελής μονάδα υπαγόμενη στην Κεντρική Διεύθυνση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Ιδρύθηκε το 1991 ως μια κοινή πρωτοβουλία αρχικά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του ΣΕΒ και μετέπειτα και του ΣΒΒΕ. Αποστολή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και εργαστηρίων μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, της προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και της διεθνικής συνεργασίας.

 

Κοινοπραξία:

Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Άγγελος Αγγελίδης

Ζεφύρου 56, 116 35 Παλαιό Φάληρο
Tηλ.: 210 2204911
E-mail: aangelidis@ekt.gr
Website: ekt.gr

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι δημόσιος οργανισμός που προωθεί τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που συνδυάζει τον θεσμικό ρόλο της συλλογής, οργάνωσης και διάθεσης ερευνητικών αποτελεσμάτων ανοικτού περιεχομένου με την εμπειρία στον τομέα της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς Έρευνας και Τεχνολογίας. Από το 1980 συγκεντρώνει τεχνογνωσία, επεξεργάζεται δεδομένα και αναπτύσσει υποδομές που διευκολύνουν τη διάχυση της γνώσης. Συνδέεται οργανικά με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τον κόσμο των επιχειρήσεων, και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Από το 2012 εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, τεκμηριώνει την επιστημονική, ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, παράγει δείκτες και στατιστικές, και συμβάλλει στον σχεδιασμό και την αποτίμηση πολιτικών για τη βελτίωση του συστήματος καινοτομίας της χώρας. 

 

 

Ελένη Φώτη, Δ/ντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων
Ιουστίνη Δεβετζή, Στέλεχος Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 3631317, 210 3615059, 210 3382341
E-mail: helfoti@acci.gr, idevetzi@acci.gr
Website: acci.gr

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Ε.Β.Ε.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του έτους 1919 και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο Επιμελητήριο της Ελλάδας, απαριθμώντας 105.000 ενεργές επιχειρήσεις, ως μέλη του.  Έχει ως σκοπό: "Την προστασία και ανάπτυξη του Εμπορίου και της Βιομηχανίας, στην περιφέρειά του, στο πλαίσιο των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας και γενικότερα της οικονομικής προόδου αυτής".  Αποτελεί τον θεσμοθετημένο Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής. Παρακολουθεί τις σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις του οικονομικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι και παρεμβαίνει με την κατάλληλη οργάνωση προκειμένου να επιτύχει δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη των κλάδων της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφέρειά του.  

 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)

 

Μίνα Πελέκη

Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα
Tηλ.: 210 3680722
E-mail: peleki@acsmi.gr
Website: acsmi.gr

Το ΒΕΑ, με 45.000 εγγεγραμμένα μέλη στην περιοχή της Αθήνας, εκφράζει 800 περίπου βιοτεχνικά επαγγέλματα. Τα μέλη του ΒΕΑ είναι επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 άτομα (μικρές επιχειρήσεις), επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10 άτομα (πολύ μικρές επιχειρήσεις), οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και επιτηδευματίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή ενδύματος, υποδήματος, μηχανουργεία, συνεργεία αυτοκινήτων, κατασκευή παιχνιδιών, επίπλων, προγραμμάτων Η/Υ, κινηματογραφικές παραγωγές, κατασκευή υαλοπινάκων, γουνοποιία, αρτοποιία, κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, ζαχαροπλαστεία, παραγωγή-τυποποίηση τροφίμων και ποτών. Το ΒΕΑ είναι ένα από τα 57 Επιμελητήρια της χώρας (ΝΠΔΔ) και ένα από τα τρία αμιγώς Βιοτεχνικά (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη). Λειτουργεί ως βιοτεχνικό από το 1940 και η λειτουργία του διέπεται από την αντίστοιχη Επιμελητηριακή νομοθεσία.

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ)

 

Γεωργία Φράγκου

Ελ. Βενιζέλου 4, 382 21 Βόλος
Tηλ.: 24210 28111/29407
E-mail: yfragkou@sbtse.gr, sbtse@otenet.gr
Website: sbtse.gr

Ο ΣΒΘΚΕ εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποιητικής δραστηριότητας της Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα και προβολή των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μεταξύ των επιχειρήσεων, τη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και τις οργανώσεις των εργαζομένων για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οικονομικοί στόχοι, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην προώθηση των γενικότερων συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

 

ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Λιάνα Παπατέρπου

Φον Καραγιάννη 1-3, 501 00 Κοζάνη
Tηλ.: 24610 24022
E-mail: lpapaterpou@anko.gr
Website: anko.gr

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ δημιουργήθηκε από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοικησης, του Δημοσίου και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού χωρου και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής και αποτελεί πρωτοποριακό μηχανισμό στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν τη μελέτη, προώθηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων/έργων ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και άλλους Δημοσίους/Ιδιωτικούς φορείς. Παρέχει συνεχή ενημέρωση στους πολίτες, συμβάλλει στη διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών και συντονίζει την εφαρμογή καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

Επιμελητήριο Αρκαδίας

Ευγενία Τζανετοπούλου

Πανός και 25ης Μαρτίου 21, 221 00 Τρίπολη
Tηλ.: 2710 227141
E-mail: info@arcadianet.gr
Website: arcadianet.gr

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ως ο επίσημος εκπρόσωπος όλων των επιχειρήσεων, των εμπόρων και των επαγγελματιών του Νομού, παρέχει διάφορες υπηρεσίες στα μέλη που συμβάλλουν στην οικονομική τους ανάπτυξη και την ενημέρωσή τους για όλα τα οικονομικά, επιχειρηματικά και επενδυτικά θέματα. Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Νομό Αρκαδίας και έχουν εμπορική - επαγγελματική - παραγωγική δραστηριότητα και είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Προτεραιότητα του Επιμελητηρίου είναι η εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, εμπόρου και επαγγελματία, δημιουργώντας υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιμελητηρίου, υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης, δωρεάν προβολή των επιχειρήσεων και πολλές άλλες με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

 

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Γιάννης Δασκαλόπουλος

Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα
Tηλ.: 26510 76589
E-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr
Website: cci-ioannina.gr

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων έχει στόχο την προστασία και την ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας. Επιπλέον, μέρος των αρμοδιοτήτων του είναι η παροχή, προς την Πολιτεία και προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη του Νομού Ιωαννίνων και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.

 

Επιμελητήριο Καβάλας

Σουλτάνα (Σούζη) Μαυρομμάτη

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα
Tηλ.: 2510 222212
E-mail: info@chamberofkavala.gr
Website: kcci.gr

Το Επιμελητήριο διοικείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους μικρών αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων του Νομού Καβάλας. Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν μελέτες για τη Βιομηχανία, το Εμπόριο, τη Βιοτεχνία, στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, έρευνα της αγοράς και μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και τη βιομηχανία. Σχετικά με την ενίσχυση και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Επιμελητήριο λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας και ως φορέας ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας του Εμπορίου και της Βιομηχανίας. Το Επιμελητήριο διοργανώνει επίσης εκθεσιακές εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

 

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Παναγιώτης Καλλιάνης

Κορωναίου 14, 712 02 Ηράκλειο
Tηλ.: 2810 333629
E-mail: kalianis@katartisi.gr
Website: ebeh.gr

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου λειτουργεί και ως Γραφείο Στήριξης των επιχειρήσεων, προσφέροντας μια σειρά γενικών αλλά και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις-μέλη του. Το Επιμελητήριο παρέχει ενημέρωση για προγράμματα χρηματοδότησης/διαγωνισμούς, προσφορά/ζήτηση πρϊόντων, ενώ διοργανώνει και συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις και σε επιχειρηματικές αποστολές για εύρεση συνεργατών, εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ)

 

 

Κατερίνα Κάτσιου

Μέρλιν 3, 106 71 Αθήνα
Tηλ.: 210 3387111
E-mail: info@hdbi.gr
Website: hdbi.gr

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ) αποτελεί το Υπερταμείο Επενδύσεων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών της Ελλάδος. Τα μότο της #WeInvestForGrowth και #FinancingInnovation αντανακλούν στις δραστηριότητες της εταιρείας και στις αξίες που ενσωματώνει. Η κύρια δραστηριότητα της ΕΑΤΕ είναι η διαχείριση κρατικών ή/και ευρωπαϊκών πόρων και η επένδυση αυτών σε Venture Capital Funds / Private Equity Funds, εταιρείες ή άλλα σχήματα, μαζί με άλλους επενδυτές. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα (funds) τελούν υπό τη διαχείριση φορέων του ιδιωτικού τομέα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και επενδύουν σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή της πραγματοποίησης της επένδυσης.

 

Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)

Αλεξάνδρα Γκίκα, Νίκος Κανατσούλης

Μ. Μερκούρη 76, Αγ. Δημήτριος 173 42 Αθήνα
Tηλ.: 210 9961408
E-mail: a.gika@mirtec.gr, n.kanatsoulis@mirtec.gr
Website: mirtec.gr

Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είναι το ελληνικό πολυκλαδικό πολυ-τεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης. Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μόνος Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με ιδιόκτητα εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων. Η Εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικές και συστηματικές συνεργασίες με βιομηχανικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ η παράλληλη ερευνητική της δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Δρ Κατερίνα Τζιτζινού

26ης Οκτωβρίου 21, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 539817 εσωτ. 400
E-mail: tzitzinou@sbe.org.gr
Website: sbe.org.gr

Ο ΣΒΕ συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδος, προωθεί τη βιομηχανία τους και υποστηρίζει τους μηχανισμούς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ο ΣΒΕ συμμετέχει σε διάφορες οργανώσεις / όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων, Μεσογειακών, Παρευξείνιων και άλλων χωρών, καθώς και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τα μέλη του και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δράσης μέσω της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησής τους για αλλαγές τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η συστηματική μελέτη και παρακολούθηση της δραστηριότητας της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με τη συγκέντρωση στατιστικών, επιστημονικών, πληροφοριακών και άλλων στοιχείων, καθώς και με την εκπόνηση μελετών.

 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Γιάννης Χάμπας

Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
Tηλ.: 211 5006141, 211 5006000
E-mail: jhambas@sev.org.gr
Website: sev.org.gr

Αποστολή του ΣΕΒ είναι να συμβάλει καθοριστικά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό. Ο ΣΕΒ εκπροσωπεί συλλογικά τις επιχειρήσεις-μέλη του σε διαβουλεύσεις με άλλους κοινωνικούς εταίρους και με το κράτος, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του BUSINESSEUROPE και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί τις θέσεις των μελών του στα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα και στην Πολιτεία. Επιπλέον, ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ των μελών του, όπως και με εταιρείες του εξωτερικού, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο επαφών και διασυνδέσεων που έχει αναπτύξει. Καλλιεργεί το πνεύμα της επιχειρηματικότητας των νέων με συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενθάρρυνσης ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ)

Νικόλαος Κοτσώνης
Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ.

Βότση 2, 262 21 Πάτρα
Τηλ.: 2610 620815
E-mail: nkotsonis@sevpde.gr, info@sevpde.gr
Website: sevpde.gr

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) αποτελεί αντιπροσωπευτικό σημείο αναφοράς των θεμάτων της Μεταποίησης και της Βιομηχανίας γενικότερα, για πάνω από έναν αιώνα, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τους μηχανισμούς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, συνεργαζόμενος με όλους τους θεσμικούς φορείς της Πολιτείας και της Εθνικής Οικονομίας. Σήμερα, ο ΣΕΒΠΕ&ΔΕ εκπροσωπώντας σχεδόν το σύνολο των μεταποιητικών Μονάδων στην περιοχή της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα μέλη του, καθώς συμβάλλει και στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές. Εν μέσω της παροχής έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης για αλλαγές τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ του ακαδημαϊκού-ερευνητικού χώρου και της βιομηχανίας, έτσι ώστε η έρευνα να μπορεί να μετατραπεί σε τεχνολογία φιλική προς τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ηλίας Θ. Γεωργόπουλος
Σταμάτης Βαρδαρός

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 210 8837188
E-mail: georgopoulos@imegsevee.gr, vardaros@imegsevee.gr
Website: imegsevee.gr

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. Παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η κεντρική δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ λειτουργεί στην Αθήνα, ενώ παράλληλα λειτουργούν  περιφερειακές δομές σε  Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.