Συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις, γνωστές και ως brokerage events, είναι εκδηλώσεις που υποστηρίζουν διμερείς συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και Πανεπιστημίων, με βάση προκαθορισμένα προφίλ συνεργασιών.

Διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη από οργανισμούς που ανήκουν στο δίκτυο Enterprise Europe Network, με στόχο τη διακρατική συνεργασία και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Συνήθως έχουν στοχευμένη θεματική ενότητα και οδηγούν σε τεχνολογικές, ερευνητικές και επιχειρηματικές συνεργασίες.

Περιλαμβάνουν και επιχειρηματικές αποστολές, δηλαδή επισκέψεις σε επιχειρήσεις με έδρα στη χώρα που διεξάγεται η εκδήλωση. 

Πώς δουλεύουν;

  1. Μπορείτε να δείτε τον προγραμματισμό brokerage event εδώ
  2. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δημιουργία επιχειρηματικού προφίλ, το οποίο αξιολογείται και δημοσιεύεται, από τα μέλη του δικτύου.
  3. Οι επιχειρήσεις που εκδηλώνουν ενδιαφέρον εισάγονται σε έναν ειδικό κατάλογο. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν τους οργανισμούς που επιθυμούν να συναντήσουν, με βάση συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας.
  4. Οργανώνονται στοχευμένες συναντήσεις των συμμετεχόντων ανάλογα με τα καταχωρημένα επιχειρηματικά προφίλ.

Οι περισσότερες εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων είναι ανοικτές και δεν έχουν κόστος συμμετοχής.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν μπορεί να παρευρεθεί στην εκδήλωση, εκπρόσωποι του δικτύου μπορούν να την εκπροσωπήσουν στις προκαθορισμένες συναντήσεις.