Επιχειρηματικά Προφίλ

Στην ενότητα Επιχειρηματικά Προφίλ παρουσιάζονται προσφορές επιχειρηματικής συνεργασίας από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Για κάθε προφίλ παρουσιάζεται σύντομη περίληψη και στοιχεία επικοινωνίας με εταίρο του Enterprise Europe Network-Hellas για περισσότερες πληροφορίες.

Αριθμός Επιχ. Προφίλ Κλάδος Ισχύει Μέχρι Όνομα e-mail
BRRO20191127001 ΤΡΟΦΙΜΑ 08/07/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRES20200610001 ΕΝΕΡΓΕΊΑ 08/07/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BOLT20200108002 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 09/07/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BOLT20200108001 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14/07/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRDE20200713001 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΕΊΔΗ 22/07/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BOLT20200529001 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 25/07/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRPT20190709001 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 25/07/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BOAT20200715001 Ιατρικός εξοπλισμός 01/08/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BOLT20190430001 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 09/08/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BOCZ20200128001 ΤΡΟΦΙΜΑ 10/08/2021 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr