Επιχειρηματικά Προφίλ

Στην ενότητα Επιχειρηματικά Προφίλ παρουσιάζονται προσφορές επιχειρηματικής συνεργασίας από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Για κάθε προφίλ παρουσιάζεται σύντομη περίληψη και στοιχεία επικοινωνίας με εταίρο του Enterprise Europe Network-Hellas για περισσότερες πληροφορίες.

Αριθμός Επιχ. Προφίλ Κλάδος Ισχύει Μέχρι Όνομα e-mail
BRRU20210521001 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 12/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRHR20210420001 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 18/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRLT20210616001 ΤΡΟΦΙΜΑ 26/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRLT20210616001 ΤΡΟΦΙΜΑ 26/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRRO20210603001 ΤΡΟΦΙΜΑ 28/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRRO20210603001 ΤΡΟΦΙΜΑ 28/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRRO20210510001 ΤΡΟΦΙΜΑ 30/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRUK20210628002 ΥΦΑΣΜΑΤΑ 30/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
BRUK20210628002 ΥΦΑΣΜΑΤΑ 30/06/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr
UK20210701 ΥΓΕΙΑ 01/07/2022 Μόνικα Νάζη nagy@sbe.org.gr