Εκδηλώσεις

24

Απρ-2009

2ο Διεθνές Συνέδριο: Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

24/04/2009 εώς 25/04/2009
Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: CITY College and South East European Research Centre (SEERC)

24

Απρ-2009

2ο Διεθνές Συνέδριο: Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

24/04/2009 εώς 25/04/2009
Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: CITY College and South East European Research Centre (SEERC)

22

Απρ-2009

Διεθνές Συνέδριο Technology Innovation International (ΤΙΙ 2009)

22/04/2009 εώς 24/04/2009
Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: Technology Innovation International (ΤΙΙ)

13

Απρ-2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» & «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

13/04/2009
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Διοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK & ΕΟΜΜΕΧ

07

Απρ-2009

Ανοικτό Φόρουμ 09: ''Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί'' διοργανώνεται με πρωτοβουλία του ΣΕΒ

07/04/2009
Αθήνα
Διοργάνωση: ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

07

Απρ-2009

Ανοικτό Φόρουμ 09 ''Η κρίση που μας απειλεί, η κρίση που μας προκαλεί''

07/04/2009
Αθήνα
Διοργάνωση: ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

06

Απρ-2009

Ενημερωτική Εκδήλωση "Σύνδεση Ακαδημαϊκής-Επιχειρηματικής Κοινότητας: Μια νέα χρηματοδοτική ευκαιρία για τις ΜΜΕ"

06/04/2009
Αθήνα
Διοργάνωση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας-ΕΟΜΜΕΧ)