Βραβεύθηκαν οι καλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις

25/06/2008

Στις πιο ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις απονεμήθηκαν φέτος,για πρώτη φορά,τα Εθνικά Βραβεία Επιχειρηματικής Αρίστευσης. Ο νέος αυτός θεσμός καθιερώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας,με βάση το σκεπτικό ότι μια επιχείρηση δεν αρκεί να είναι άριστη,πρέπει και να φαίνεται. Συνολικά,απονεμήθηκαν τρία Βραβεία Επιχειρηματικής Αρίστευσης (με χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση),πέντε Εθνικές Διακρίσεις Επιχειρηματικής Αρίστευσης (με χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ ανά επιχείρηση) και εικοσιπέντε Εθνικές Αναγνωρίσεις Επιχειρηματικής Αρίστευσης (με χρηματικό έπαθλο 3.100 ευρώ ανά επιχείρηση). Η βράβευση των επιχειρήσεων έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια του Εθνικού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αρίστευσης,το οποίο σχεδιάστηκε με βάση την εμπειρία και τις γενικές αρχές διεθνών παρόμοιων μοντέλων προκειμένου να αποτελέσει πρότυπο για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων και σημαντικό μηχανισμό μέτρησης και προώθησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Τα τρία Εθνικά Βραβεία Επιχειρηματικής Αρίστευσης απονεμήθηκαν στις επιχειρήσεις: Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ "ΔΡΟΜΕΑΣ",MAXI ABEE- "COCOMAT" και ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ. Τις πέντε Εθνικές Διακρίσεις Επιχειρηματικής Αρίστευσης έλαβαν οι επιχειρήσεις: Δρ. Στέφανος Δ. Πατέρας & Σια "ΒΙΒΕΧΡΩΜ" ,Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ "MEDIA STROM",ISOMAT ABEE,Ηλιοακμή ΑΕ και ΒΙΟΡΑΛ ΑΒΕΕ. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση βράβευσης,ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας τόνισε ότι ο θεσμός των Εθνικών Βραβείων Επιχειρηματικής Αρίστευσης,έχει διπλό όφελος για τις επιχειρήσεις: αφενός την προβολή,την αναγνώριση και τη συγκριτική τους βελτίωση μέσω ποσοτικής αποτίμησης (εξωτερικό όφελος) και αφετέρου τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης,μέσω της διαδικασίας αυτoαξιολόγησης και την έμφαση σε στοιχεία ανταγωνιστικότητας,που περιέχονται στην έκθεση αξιολόγησης (εσωτερικό όφελος). Σημείωσε επίσης: "Στόχος είναι το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας,και ειδικότερα των ΜΜΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας,να συμπεριλάβει τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και τάσεων στην αγορά,να αποτελέσει σημείο αναφοράς συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα,να βελτιώσει τα επίπεδα ικανοποίησης πελατών και εργαζομένων και να ενισχύσει την συνεργασία φορέων με εμπλοκή στη ποιότητα (δημόσιοι φορείς,παραγωγικά σωματεία,ακαδημαϊκά ιδρύματα). Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας εθνικής κουλτούρας η οποία μέσω συνδυασμένων δράσεων θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων".  Σχετικοί σύνδεσμοι Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Πηγή: 
Υπουργείο Ανάπτυξης
 

Latest news