Τα Επιμελητήρια στηρίζουν τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας

06/11/2008

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και 15 Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας,με σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης,μέσω της στήριξης της λειτουργίας 80 Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Στις κοινές δράσεις που αναλαμβάνουν από κοινού τα Επιμελητήρια με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συμπεριλαμβάνονται:

  • Βραβεία και "success stories" σε κάθε περιοχή
  • Δημιουργία ενός οικονομικού-γεωγραφικού χάρτη της κάθε περιοχής
  • Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας με σκοπό την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικής παιδείας
  • Κοινοποίηση ερευνών - μελετών σχετικά με την επιχειρηματικότητα
  • Δημιουργία σημείων επαφής με τις Θυρίδες και το Παρατηρητήριο για την παροχή πληροφόρησης σε θέματα όπως τα βήματα ίδρυσης επιχείρησης,η τεχνική βοήθεια πάνω στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,ενημέρωση για προγράμματα,επιχειρηματικές ευκαιρίες,κ.ο.κ.
  • Σύνδεση με βάσεις δεδομένων για την παροχή πληροφόρησης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς Παντελή Σκλιά υπάρχει διασύνδεση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με τα Πανεπιστήμια και έχουν υπογραφεί 15 μνημόνια συνεργασίας με 15 ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. Μόνο τους δύο τελευταίους μήνες (Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2008) έχουν πραγματοποιηθεί στις Θυρίδες περίπου 2.000 επισκέψεις από νέους ανθρώπους,οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να λάβουν συγκεκριμένη πληροφόρηση σχετικά με τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης,και έχουν ήδη ιδρυθεί περίπου 170 νέες επιχειρήσεις. Παράλληλα,αξιοποιείται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τη νεανική επιχειρηματικότητα. Συνολικά 4.000 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων,έχουν ήδη ενημερωθεί από τα στελέχη των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα μέσα από επισκέψεις σε σχολεία. Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,με σκοπό την πληροφόρηση και την παροχή βοήθειας,βασικής και ολοκληρωμένης μορφής,προς όλους τους ενδιαφερόμενους νέους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους. Απευθύνονται σε φοιτητές,σπουδαστές,απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,των δημοσίων ΙΕΚ και των σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,καθώς και σε μαθητές και αποφοίτους των ΤΕΕ,αλλά και σε όλους τους εν δυνάμει επιχειρηματίες και σε επιχειρήσεις νέων που βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο. Πέρα από την παροχή εξειδικευμένης και έγκυρης πληροφόρησης,οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και πλάνου marketing,συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια,υπηρεσίες δικτύωσης κ.λπ. Η λειτουργία των Θυρίδων συντονίζεται και παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας που συλλέγει,ερευνά και αναλύει μικροοικονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη και στοιχεία που σχετίζονται με τη προώθηση της επιχειρηματικότητας. στις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και ειδικά των νέων,και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικής συνείδησης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης.

Πηγή: 
Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 

Latest news