Σεμινάριο για την προστασία προϊόντων από την αντιγραφή

26/02/2009

Το σεμινάριο θα καλύψει θέματα όπως η νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία,οι νομικές ενέργειες εναντίον της αντιγραφής και της παραβίασης δικαιωμάτων που αφορούν εφευρέσεις και βιομηχανικά σχέδια,η νομοθεσία και οι διαδικασίες στα τελωνεία,η προστασία εμπορικών σημάτων,οι ειδικοί έλεγχοι στη χώρα,τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και η αντιγραφή στην Κίνα. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείου και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Ν. Βερναδάκης,δικηγόροι του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και εμπειρογνώμονες σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας από την Κίνα. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,συντονιστής του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr),υποστηρίζει την ενημερωτική ημερίδα καθώς τα θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελούν σημαντική πτυχή της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος του δικτύου είναι η παροχή ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης,με υπηρεσίες όπως: Πληροφόρηση,ανατροφοδότηση και υπηρεσίες διεθνούς συνεργασίας,υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας,Ενθάρρυνση συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα,κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ημερίδα,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (www.obi.gr,τηλ.: 210 6183519,6183619,e-mail: egal@obi.gr,akons@obi.gr,mpara@obi.gr ).

 

Latest news