Σε εξέλιξη η επίσημη στατιστική έρευνα για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις (2014-2016) από το ΕΚΤ και την ΕΛΣΤΑΤ

28/11/2017

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα που πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τη συλλογή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, με περίοδο αναφοράς την τριετία 2014-2016.
Η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία πραγματοποιείται σε δείγμα 6.000 επιχειρήσεων, αποτελεί το ελληνικό σκέλος της επίσημης στατιστικής έρευνας Community Innovation Survey της ΕΕ, η οποία διεξάγεται σε όλα τα κράτη μέλη. Η σημασία της έρευνας είναι μεγάλη καθώς καταγράφει τη δυναμική των επιχειρήσεων της χώρας, τις συναφείς με την καινοτομία παραμέτρους, τις ανάγκες και τα εμπόδια που αυτές αντιμετωπίζουν σε ένα κρίσιμο για την ανταγωνιστικότητά τους τομέα.
Όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στο δείγμα της έρευνας και έχουν λάβει πρόσκληση συμμετοχής από το ΕΚΤ, καλούνται να συμπληρώσουν έγκαιρα το ερωτηματολόγιο της έρευνας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αξιόπιστη καταγραφή και παραγωγή επίσημων στατιστικών δεικτών σε έναν τομέα κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας μας.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Latest news