Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

21/01/2009

Την πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,από τις 6 έως τις 13 Μαΐου 2009. Σκοπός της είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και η πληροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη σε ευρωπαϊκό,εθνικό και τοπικό επίπεδο. Μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της Εβδομάδας ΜΜΕ,οι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν διάφορες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα μέσα υποστήριξης που προσφέρει η ΕΕ στις επιχειρήσεις. Επιπλέον,η Εβδομάδα ΜΜΕ επιδιώκει να δημιουργήσει μια εταιρική σχέση ΕΕ-ΜΜΕ,υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι δυνατότερη με πιο ανταγωνιστικές ΜΜΕ,να κινητοποιήσει τις υπάρχουσες ΜΜΕ ώστε να διευρύνουν τις προοπτικές τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους και να προσελκύσει περισσότερους νέους στην επιχειρηματικότητα. Η Εβδομάδα ΜΜΕ ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις ΜΜΕ να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να εμπνευστούν οι εν δυνάμει επιχειρηματίες να πάρουν την μεγάλη απόφαση και να εργαστούν για την επίτευξη των φιλοδοξιών τους. Παρόλο που οι περισσότερες σχετικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας ΜΜΕ,θα υπάρξουν εκδηλώσεις με σκοπό την πληροφόρηση,την αρωγή και τη διασύνδεση υπαρχόντων και εν δυνάμει επιχειρηματιών καθ? όλη τη διάρκεια του 2009. Παράλληλος στόχος είναι να βοηθηθούν αυτοί οι επιχειρηματίες ώστε να αναπτύξουν νέες ιδέες και να ωφεληθούν από εξατομικευμένες πληροφορίες και βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ συντονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,αλλά οι περισσότερες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της Εβδομάδας ΜΜΕ διοργανώνονται από επιχειρηματικές οργανώσεις,παρόχους υποστήριξης,περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλους στις συμμετέχουσες χώρες. Εθνικοί συντονιστές για την Ελλάδα είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (κ. Π. Αγνιάδης,keeuhcci@otenet.gr) και Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (κα Ό. Νικολοπούλου,NikolopoulouO@ypan.gr). Η Εβδομάδα ΜΜΕ εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του "Small Business Act",του πρώτου περιεκτικού πλαισίου πολιτικής που αφορά τις ΜΜΕ στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 

Latest news