Πέντε Ελληνικές επιχειρήσεις ανάμεσα στους πρωτοπόρους για επενδύσεις στην έρευνα

16/10/2008

Πέντε ελληνικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των 1000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που πρωτοπορούν στις επενδύσεις για την έρευνα,σύμφωνα με πρόσφατη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard). Πρόκειται για την Intralot (545η θέση),τη Pharmathen (685η θέση),τη Zenon SA (719η θέση),τη Lavipharm (740η θέση) και την ALTEC (921η θέση). Η αξιολόγηση των εταιρειών έχει γίνει με βάση τα ποσά που επένδυσαν για έρευνα και ανάπτυξη κατά το οικονομικό έτος 2007/2008. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 2.000 επιχειρήσεις,από τις οποίες οι 1.000 εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από δημοσιευμένους ισολογισμούς των επιχειρήσεων. Την έρευνα πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση της ΕΕ για την Έρευνα,σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της ΕΕ. Μεταξύ των πρώτων δέκα θέσεων του καταλόγου βρίσκονται τρεις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: η Nokia (5η θέση,με επενδύσεις 5,3 δισ. ευρώ),η Volkswagen (9η θέση) και η Daimler (10η θέση),καθώς και τρεις αμερικανικές: η Microsoft (1η θέση,με επενδύσεις ύψους 5,6 δισ. ευρώ),η General Motors (2η θέση) και η Pfizer (3η θέση). Οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη παρουσιάζουν αύξηση 8,8%,γεγονός που σχολίασε με ικανοποίηση ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Έρευνα,Janez Potocnik: «Είναι ευχάριστη η αύξηση των επενδύσεων για έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη,ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μικρής πτώσης που παρουσιάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας αυξάνουν σημαντικά τις επενδύσεις τους,ανταποκρινόμενες στην ανάγκη για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των μειωμένων φυσικών πόρων. Ωστόσο,το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις για έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται στο 1% του ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό,σε συνδυασμό με τις ενδείξεις ότι ευρωπαϊκές εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις τους εκτός ΕΕ,κάνει επιτακτική την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις στην έρευνα,κυρίως με τη δημιουργία ενός πραγματικά κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας,ώστε να επιτύχουμε τους στόχους της Λισαβόνας». Οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δείχνουν βελτίωση σε σχέση με την περσινή έκθεση: οι πωλήσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών που συμμετείχαν στο δείγμα αυξήθηκαν κατά 7% (ο ίδιος δείκτης ανέρχεται στο 9,2% για τις εταιρείες εκτός ΕΕ). Η κερδοφορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αυξήθηκε κι αυτή,κατά 12,2% με το αντίστοιχο ποσοστό για τις εκτός ΕΕ επιχειρήσεις να βρίσκεται στο 11,3%. Τέλος,θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία επιχειρήσεων που προέρχονται από αναπτυσσόμενες οικονομίες δείχνουν ισχυρή αυξητική τάση. Σχετικοί σύνδεσμοι:2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,JRC
 

Latest news