Νέος οδηγός για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία

17/09/2008

Έναν νέο,συγκεντρωτικό οδηγό για όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για δράσεις έρευνας και καινοτομίας εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο "Πρακτικός Οδηγός για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας στην ΕΕ" παρέχει φιλικές προς το χρήστη οδηγίες για τον συνδυασμό των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα,Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία -CIP,Διαρθρωτικά Ταμεία & Ταμείο Συνοχής κ.λπ.). Ο οδηγός περιλαμβάνει περιγραφή των χρηματοδοτικών πηγών,συμβουλές για τους σχεδιαστές πολιτικής και καινοτόμα εργαλεία για όσους επιδιώκουν χρηματοδότηση,όπως έναν κατάλογο ελέγχου (Checklist) και ένα δελτίο επιδόσεων (Scorecard). Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν τις κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές για κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός έργου. Τα τρία βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας είναι το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (FP7),το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP),και τα Διαθρωτικά Ταμεία & το Ταμείο Συνοχής. Λειτουργώντας αυτόνομα,αυτές οι τρεις πηγές χρηματοδότησης έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Ωστόσο,η αξία τους μπορεί να πολλαπλασιαστεί εάν συνδυαστούν αποτελεσματικά. Αυτό τον ρόλο έρχεται να καλύψει ο νέος οδηγός,ο οποίος προέκυψε από τα συμπεράσματα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας» (Αύγουστος 2007),στην οποία εξεταζόταν η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία και απευθυνόταν πρόσκληση προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για την ανάπτυξη του τελικού κειμένου λήφθηκαν υπόψη και τα συμπεράσματα της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Το πλήρες κείμενο του οδηγού (στα αγγλικά) διατίθεται δωρεάν μέσω του κόμβου της CORDIS. Σύντομα θα διατίθεται και σε άλλες κοινοτικές γλώσσες,ενώ αναμένεται να αναπτυχθεί και σχετική δικτυακή εφαρμογή,φιλική προς το χρήστη. Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,CORDIS
 

Latest news