Μία από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια

24/06/2016

Μια από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα των ναυτιλιακών διοργάνωσε το Enterprise Europe Network-Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στις 8 και 9 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια. Η διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν μια πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέλος του Enterprise Europe Network Hellas. Το ΕΚΤ είχε την επιμέλεια της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, ώστε να πραγματοποιήσουν διεθνείς επιχειρηματικές και ερευνητικές συνεργασίες. 

Πηγή: 
ΕΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Latest news