Η Enterprise Greece θέτει σε διαβούλευση το πρόγραμμα συμμετοχής της χώρας σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού το 2016

28/08/2015

Στο πλαίσιο της συντονισμένης και συνδυασμένης παρουσίας της χώρας μας στο εξωτερικό και με σκοπό την υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος εξωστρέφειας, στο οποίο το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, η Enterprise Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων , ανακοινώνει το υπό διαβούλευση σχέδιο του Προγράμματος που αφορά στη συμμετοχή της χώρας μας σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού το 2016.

Πηγή: 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
 

Latest news