Χρηματοδοτικές ευκαιρίες και νέες προκηρύξεις Horizon 2020 στην ημερίδα του ΕΚΤ για την Υγεία

26/09/2018

Σημαντική ήταν η ανταπόκριση και η προσέλευση στην ημερίδα με θέμα "Οι Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας" που διοργάνωσαν στις 11 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής & το δίκτυο EIT Health Innostars. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και συμβουλές επιτυχίας για τις νέες προκηρύξεις στην Κοινωνική Πρόκληση «Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, αναδείχθηκαν δυνατότητες χρηματοδότησης και επιτάχυνσης (acceleration) για επιχειρήσεις στον τομέα της Υγείας μέσω του ΕΙΤ Health. Τέλος, έγινε παρουσίαση δύο (2) πρωτοβουλιών για αποδοτικότερη διαχείριση της υγείας των πολιτών.
 
Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, η Δρ Μαρία Χριστούλα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έκανε μία συνοπτική ενημέρωση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη»/Ο-Ε (Horizon Europe), 2021-2027 με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και την έναρξη ανοικτής διαβούλευσης για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ έως 3/10/2018.
 
Η Δρ Χ. Κυριακοπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας 2019 για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και ευημερία" που αναμένεται να διαθέσει περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ. Οι 7 βασικές θεματικές προτεραιότητες του είναι: 1) Προσωποποιημένη Ιατρική, 2) Αποκωδικοποίηση του ρόλου του περιβάλλοντος στην υγεία και την ευημερία, 3) Μολυσματικές νόσοι και βελτίωση της παγκόσμιας υγείας, 4) Καινοτόμος υγεία και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης  - ολοκληρωμένη περίθαλψη, 5) Καινοτόμος υγεία και βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης, 6) Ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη, 7) Αξιόπιστες λύσεις Μαζικών Δεδομένων και Ασφάλεια Κυβερνοχώρου στην Υγεία και την Υγειονομική Περίθαλψη.
 
Στη συνέχεια, η Δρ Σ. Κολυβά (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ) παρουσίασε τις "Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου (ERANETS: E-RARE-3; EURONANOMED-3; TRANSCAN-2 και ERANETS COFUND ERAPerMed & NEURON) και Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα (Innovative Medicines Initiative) όπου υπήρξε εθνική συμμετοχή, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε και προκηρύξεις των ετών 2018 και 2019.
 
H Δρ Chiara Maiorino παρουσίασε το δίκτυο του Εuropean Institute of Technolgoly -EΙΤ Health InnoSTARS, δίνοντας έμφαση στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και εκπαίδευσης για φοιτητές, επιχειρήσεις και επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας μέσω διαγωνισμών και σεμιναρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η BookingClinic, μία νεοφυής επιχείρηση που έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την επιλογή κλινικών στην καλύτερη τιμή, παρουσίασε τη διαδικασία και τη σημασία συμμετοχής στον διαγωνισμό EIT Health.
 
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν δύο πρωτοβουλίες για μια αποδοτικότερη διαχείριση της υγείας των πολιτών: α) η εμβληματική εθνική πρωτοβουλία κατά του καρκίνου «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στη Ογκολογία» από τη Δρ Aναστασία Χατζηδημητρίου (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) και β) η εθνική ερευνητική υποδομή «pMedGR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική» από τη Δρ Πηγή Παπαδάκη (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»).
 
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν συμβουλές επιτυχίας από τον Δρ Βαγγέλη Καρκαλέτση (Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»), συντονιστή ομάδας επιτυχημένων Ευρωπαϊκών Έργων στην Πρώτη Κοινωνική Πρόκληση, και συγκεκριμένα για τα έργα RADIO, IASIS και BigMedilytics. 
 
Η Δρ M. Αγγελάκη (ΕΚΤ) παρουσίασε τις δράσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα και σε επιστημονικά δεδομένα στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», ενώ η Δρ Χριστίνα Πασκουάλ παρουσίασε τις δράσεις και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας ως Εθνικό Σημείο Επαφής και ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, Enterprise Europe Network.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Χ. Πασκουάλ για την ελληνική συμμετοχή 2014-2017 στο πρόγραμμα "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία του Ορίζοντα 2020, κατατέθηκαν 746 προτάσεις και εγκρίθηκαν 74 έργα (σε 14 εκ των οποίων, ο συντονιστής είναι από την Ελλάδα), με συνολικό προϋπολογισμό 50,57 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, η Ελλάδα είναι 10η στον αριθμό συμμετεχόντων, 12η στη χρηματοδότηση, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων (9,9%) είναι υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο (8,5%). Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 60% της χρηματοδότησης που έχει λάβει η Ελλάδα είναι σε θέματα που αφορούν την Ηλεκτρονική Υγεία. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά και στη σχετική μελέτη του ΕΚΤ στη διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/el/node/371.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι παρουσιάσεις και τα βίντεο των ομιλητών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Latest news