Φεστιβάλ Καινοτομίας από τον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης

22/08/2008

"Φεστιβάλ Καινοτομίας" για την ευαισθητοποίηση ερευνητών και επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς και τεχνολογίας διοργανώνει ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης (ΠΠΚ) από 9 έως 11 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Στο Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν οι δράσεις του ΠΠΚ,ενώ θα διοργανωθεί Έκθεση Τεχνολογίας,το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο των Πόλων Καινοτομίας και διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις. Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης είναι μια ένωση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων,με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια,τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Γ΄ΚΠΣ) και επικεντρώνεται στην Ιατρική Τεχνολογία,τη Βιοτεχνολογία και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Το "Φεστιβάλ Καινοτομίας" εντάσσεται στις δράσεις για την προώθηση της πολιτικής καινοτομίας στην Περιφέρεια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων από την Κρήτη και να διερευνήσουν δυνατότητες ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών. Εκδηλώσεις που αφορούν την καινοτομία έχουν πραγματοποιηθεί και παλαιότερα,όπως τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για την Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στον κλάδο "Παραδοσιακή διατροφή και βιοτεχνολογία αγροτικών προϊόντων" και την κατάρτιση σε τεχνολογίες δικτύων και ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης,εκπρόσωποι της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας,δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις εξέφρασαν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση ενός σεναρίου για την παραδοσιακή διατροφή και τη βιοτεχνολογία αγροτικών προϊόντων με ορίζοντα το 2025. Η έκθεση θα κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κρήτης. Το σεμινάριο για τις τεχνολογίες δικτύων και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες κάλυψε θέματα μεθόδων ασφάλειας,ασύρματης δικτύωσης (πρωτόκολλα και εφαρμογές),καθώς και εφαρμογές των ευρυζωνικών δικτύων.  Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πηγή: 
Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης
 

Latest news