Επιχειρηματικές συναντήσεις στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εκδήλωσης δικτύωσης ICT 2015

16/07/2015

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο του ICT 2015, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού event δικτύωσης για τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information Communication Technologies, ICT) που πραγματοποιείται 20-22 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα (Πορτογαλία), διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ICT 2015 αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 5.000 ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, policy makers και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για το έτος 2016. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, εταίρος του Ideal-ist και μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Latest news